images

Participem activament en la creació del Mapa de Barcelona més Sostenible,  un mapa que mostra  les iniciatives sòcio-ambientals  de la ciutat.

Proporciona informació sobre punts d’interès (com ara botigues, allotjaments, equipaments, infraestructures, aspectes relacionats amb el patrimoni natural i cultural), itineraris senyalitzats, i experiències ciutadanes (relats, fotografies i activitats) de la ciutat que han mapat la ciutadania en processos participatius o mapatges.

Mitjançant mapatges col·lectius que anem el·laborant anem completant aquesta eïna.