valentina8És una proposta educativa escolar en el valor dels aliments partint del coneixement del malbaratament alimentari.

L’estudi dels motius i conseqüències socials i ambientals d’aquest problema pot ser una bona manera de transmetre el valor del menjar, ja que el malbaratament alimentari està estretament relacionat amb conceptes com l’origen dels aliments, el consum de productes de proximitat i de temporada, i l’alimentació saludable.

Els objectius són:Introduir i analitzar el problema del malbaratament alimentari als alumnes i a la comunitat educativa en general per fomentar actituds crítiques davant la pràctica de llençar menjar i potenciar la consciencia sobre el valor dels aliments. Treballar el problema del malbaratament alimentari a diversos nivells (global, a casa, a l’escola, al barri, a la ciutat...). Oferir les alternatives de compra, consum i conservació que permeten una alimentació més responsable. Fomentar una alimentació més saludable i de proximitat, establint les relacions del model d’alimentació amb el malbaratament tant a nivell de producció com de consum a la llar. Fer un treball transversal a tots els nivells educatius, implicant les famílies i treure el projecte al barri.