Economia socioambiental i solidària

Transformació social

Solidaritat

Innovació

Qualitat i eficiència

Cultura de la sostenibilitat social i ambiental urbana

Proximitat, participació i acció en xarxa